27-02-2011_02 Statyczna rozgrzewka w słońcu ;)

Zdjęcie: