Informacje > Akcja krwiodawstwa

Akcja krwiodawstwa

W imieniu Pana mgr Łukasza Gulińskiego, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie chciałbym gorąco podziękować wszystkim kandydatom do oddania krwi oraz krwiodawcom za tak wspaniały odzew i stawiennictwo i jednocześnie przekazać list od Pana Dyrektora. 

Zebraliśmy 22 pełne jednostki krwi (9900 ml)! 

Dziękuję naszym Przyjaciołom Żeglarzom z Klub Żeglarski Horn Kraków, przybyłym Gościom wydarzenia i Wam drogie Kaloryfery za najwspanialszy dar serca. 

Dziękuję również Przyjaciołom wydarzenia - Fundacji Świadomi Klimatu oraz Viessmann za wsparcie naszej inicjatywy i wspólne propagowanie idei krwiodawstwa. 

Do zobaczenia na kolejnej edycji już w październiku!