Informacje > 25 listopada - Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

25 listopada - Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W niedzielę 25 listopada po kąpieli zapraszam członków KKM Kaloryfer na Nadzwyczajne Walne Zebranie. Głównym punktem zebrania będzie określenie wysokości składki członkowskiej. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia zmiana wysokości składki leży w kompetencjach Walnego Zebrania Członków. Jak się pewnie domyślacie nie chcemy wysokości składki obniżać - naszym zamiarem jest jej podniesienie z 40 zł/rok do poziomu 60 zł/rok. Jest kilka powodów, dla których chcemy podnieść składkę - przede wszystkim koszty stałe funkcjonowania Stowarzyszenia. Wysokość składki przez wiele lat nie była zmieniana a dzisiaj niestety nie zapewnia nam płynności finansowej. Na zebraniu przedstawię dokładnie powody podniesienia i będę Was prosił o akceptację tego ruchu.

Oprócz punktu głównego zebrania przewiduję też informacje oraz wolne wnioski. Jeżeli coś kogoś boli albo wręcz przeciwnie zachęcam do zabrania głosu.

Z morsowym pozdrowieniem

Wojtek Naworyta