Regulamin kąpieli zimowych Krakowskiego Klubu Morsów "KALORYFER"

Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kąpieli

 • Kąpiele członków Krakowskiego Klubu Morsów Kaloryfer odbywają się w niedziele w godzinach 11.30-13.30 w kąpielisku Bagry przy Klubie Żeglarskim Horn na podstawie porozumienia z Administratorem terenu.
 • Kąpiel we wskazanym miejscu i czasie organizowana jest przez oraz dla członków Krakowskiego Klubu Morsów „KALORYFER”.
 • Uczestnicy kąpieli muszą się bezwzględnie podporządkować regulaminowi kąpieli oraz osobom prowadzącym kąpiel.
 • Uczestnicy biorą udział w kąpieli na własną odpowiedzialność uwzględniając aktualny stan zdrowia, kondycję fizyczną oraz brak przeciwskazań.
 • Do wody należy wchodzić po uprzedniej rozgrzewce.
 • W wodzie nie należy przebywać dłużej niż 5 minut. W wyjątkowych przypadkach w porozumieniu z organizatorem kąpiel może trwać dłużej.
 • Jeżeli organizator nakaże opuścić kąpielisko należy bezwzględnie podporządkować się jego decyzji.
 • Ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizator może ograniczyć ilość osób jednocześnie przebywających w wodzie.
 • Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno wychodzić poza ustalony obszar kąpieliska.
 • Po kąpieli należy się bezzwłocznie ubrać aby uniknąć ryzyka wyziębienia organizmu.
 • Osoby niebędące członkami Klubu i zarazem rozpoczynające przygodę z morsowaniem mają obowiązek przed każdą kąpielą zgłosić się do wyznaczonych przez organizatora osób funkcyjnych, podpisać oświadczenie, listę uczestnictwa oraz wziąć udział w rozgrzewce. Do wody mogą wejść wyłącznie pod opieką osób funkcyjnych. Czas kąpieli 1-3 minut
 • Kąpiel dla osób niezrzeszonych możliwa jest wyłączenie do połowy grudnia roku rozpoczęcia sezonu kąpielowego. Po tym terminie prawo do uczestniczenia w kąpieli klubowej mają wyłącznie członkowie Klubu. Osoby postronne ze względów bezpieczeństwa będą proszone o opuszczenie kąpieliska.