Informacje > Rozpoczęcie sezonu morsowego i wybory nowego zarządu

Rozpoczęcie sezonu morsowego i wybory nowego zarządu

Szanowne Morsy z Krakowskiego Klubu Morsów Kaloryfer

W imieniu ustępującego zarządu zapraszam Was na rozpoczęcie nowego sezonu morsowego w dniu 20 października br. o godzinie 12.00 w naszym tradycyjnym morsowisku przy Klubie Żeglarskim Horn.

Po kąpieli, czyli o godzinie 12.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu wybrania nowego zarządu. Poniżej porządek zebrania. Prawo wyborcze - bierne i czynne mają wyłącznie członkowie Klubu, czyli tacy, którzy spełnili wszystkie wymagania statutowe, włącznie z opłaceniem składki za sezon, który dobiega końca. Po wyborach tradycyjnie rozpoczniemy nowy sezon przy grillu. 

Wojtek Naworyta - Prezes KKM Kaloryfer

 

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Krakowski Klub Morsów „KALORYFER’’

w dniu 20 października 2019r.

 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Informacja o rezygnacji członków Zarządu z pełnienia funkcji
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania
 6. Wybór i powołanie Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Członków Zarządu
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej
 9. Ogłoszenie wyników wyborów
 10. Wolne wnioski
 11. Głosy w dyskusji
 12. Zakończenie obrad