Informacje > Walne zebranie członków stowarzyszenia 14 kwietnia 2019

Walne zebranie członków stowarzyszenia 14 kwietnia 2019

Szanowni Klubowicze,

Zanim definitywnie zakończymy sezon powinniśmy zebrać się i dopełnić formalności wynikających z naszego Statutu. W związku z tym zwołuję Walne zebranie członków stowarzyszenia KKM Kaloryfer na dzień 14 kwietnia br. na godzinę 15.30 (to będzie po kąpieli, którą proponuję odbyć o godzinie 15.00). Na wypadek braku quorum drugi termin zebrania to godzina 15.45.

Zebranie odbędzie się w sali szkoleniowej Klubu Żeglarskiego Horn. Będzie miało charakter sprawozdawczy. A oto porządek obrad.

Porządek obrad Walnego Zebrania Krakowskiego Klubu Morsów Kaloryfer w dniu 14 kwietnia 2019r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania (WZ)
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad WZ
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za sezon 2018/2019.
 6. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za sezon 2018/2019
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za sezon 2018/2019
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za sezon 2018/2019
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za sezon 2018/2019
 11. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za sezon 2018/2019
 12. Dyskusja i przyjęcie uchwał
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad

Zachęcam do wzięcia udziału.

Wojtek Naworyta - Prezes