Informacje > Zakończyliśmy zapisy na V Krakowski Spływ Morsów

Zakończyliśmy zapisy na V Krakowski Spływ Morsów

Drogie Morsy, drogie Foczki

W sobotę 16 marca w Krakowie na rzece Wiśle już po raz piąty odbędzie się Krakowski Spływ Morsów. Impreza polega na przepłynięciu jednego z trzech wybranych dystansów - 1700 m, 1000 m lub 500 m w stroju morsowym, czyli kąpielowym. Impreza skierowana jest do osób, które potrafią pływać i nie mają problemu z przebywaniem w zimnej wodzie nieco dłużej niż podczas zwykłej kąpieli. Termin marcowy to prawie koniec zimy. Niech Was to jednak nie zwiedzie - w zeszłym roku IV KSM odbył się w warunkach ostrej zimy przy cofającym silnym wschodnim wietrze. Było naprawdę trudno, mimo to wszyscy uczestnicy wyszli szczęśliwie z wody na mecie spływu. W tym roku mamy nadzieję na piękną wiosenną pogodę i tłumy turystów, które z wysokości Bulwarów Wiślanych będą podziwiać Waszą determinację i będą Was gorąco dopingować.

Zapraszamy do Krakowa na V Jubileuszowy Krakowski Spływ Morsów!

Poniżej regulami i sposób zapisów

 

Regulamin Spływu

„V Krakowski Spływ Morsów” jest imprezą sportowo – rekreacyjną związaną z morsowaniem, której celem jest integracja środowiska morsów z całej Polski oraz promocja zimowych walorów rzeki Wisły oraz miasta Krakowa.

Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat oraz spełniają następujące warunki.

Warunki udziału w V KSM

 • zgłoszenie chęci udziału w imprezie (sposób zgłoszenia poniżej)
 • wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
 • akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru imprezy, które mogą polegać utracie (pogorszeniu) zdrowia lub życia.  W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby cieszące się dobrym stanem zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w celu dokonania zgłoszenia.
 • wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

Osoby, które ukończyły 14 rok życia mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem spełnienia powyższych zapisów oraz pod opieką i w asyście osoby dorosłej – opiekuna prawnego. Opiekun prawny na miejscu wypełnia zgodę na udział swojego podopiecznego w imprezie oraz bierze za niego pełną odpowiedzialność.

Organizatorem imprezy jest Krakowski Klub Morsów Kaloryfer przy współpracy z krakowskim oddziałem WOPR, Klubem Płetwonurków 5 fal, Wodnym Komisariatem Policji w Krakowie oraz służbami medycznymi – OPC sp. z o.o. S.K.

 1. Spływ Morsów to próba pokonania własnych słabości w trudnych zimowych warunkach. Czas pokonania dystansu i zajęte miejsce nie mają żadnego znaczenia. Wszyscy uczestnicy spływu są ZWYCIĘZCAMI.
 2. Uczestnikiem spływu może być osoba pełnoletnia z minimum rocznym stażem morsowym potwierdzonym pisemnie przez zarząd swojego klubu, lub przedstawiony na podstawie własnego oświadczenia w przypadku braku przynależności do Klubu oraz osoba, która ukończyła 14 lat spełniająca powyższe wymagania - pod opieką i w asyście opiekuna prawnego.
 3. Organizatorzy zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie.
 4. Wszystkie potrzebne druki będą do pobrania na stronie www.kaloryfer.eu oraz będą przesłane na wskazany adres email po przesłaniu zgłoszenia.
 5. Uczestnicy spływu pokonują 1 z trzech dystansów: 1700m, 1000m lub 500m. Uczestnicy płyną w strojach kąpielowych, niedozwolone jest korzystanie z pianek neoprenowych, korzystają z płetw, obowiązkowa jest bojka ratownicza typu pamelka.
 6. Każdy uczestnik spływu może w dowolnym momencie przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy. Wyjście z wody w innym miejscu niż meta oznacza decyzję o przerwaniu próby pokonania dystansu.
 7. Każdy uczestnik spływu podda się obowiązkowemu badaniu trzeźwości. Wynik badania inny niż 0,0 ‰, bądź odmowa poddania się badaniu dyskwalifikuje uczestnika i skreśla go z listy osób biorących udział w imprezie.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do zaleceń organizatora oraz służb zabezpieczających bezpieczeństwo spływu. Lista uczestników zostanie ogłoszona 11 marca 2019 r. Ze względów organizacyjnych powyższy termin jest nieodwołalny.
 9. Uczestnik spływu wyraża zgodę na zastosowanie wszelkich procedur medycznych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla jego zdrowia lub życia.
 10. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podejrzenia niewystarczająco dobrego stanu zdrowia lub stanu psychofizycznego, lub podejrzenia pozostawania pod wpływem substancji odurzających bądź psychoaktywnych, organizatorzy mają prawo odmówić zgłoszonemu uczestnikowi udziału w imprezie.
 11. W sprawach spornych decydują organizatorzy imprezy.

Nagrody i wyróżnienia.

 • Każdy uczestnik, który pokona wyznaczony dystans w wodzie otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.
 • Dla wszystkich uczestników poczęstunek, obiad w restauracji na barce, kawa, herbata oraz słodkości

Opłata startowa wynosi 80,00 zł. Impreza nie jest komercyjna i nie służy zarabianiu pieniędzy. Środki z opłat pokrywają koszty organizacji, zabezpieczenia opieki medycznej i ratownictwa wodnego, cateringu oraz ubezpieczenia uczestników od NNW. Pieniądze należy wpłacić na konto KKM Kaloryfer - BNP PARIBAS POLSKA SA ODDZIAŁ W KRAKOWIE 74 1600 1039 1843 0973 8000 0001

 

Zgłoszenia

Pragniemy donieść, że lista chętnych do udziału w V KSM zapełniła się w niespełna tydzień od ogłoszenia zapisów. Zapraszamy jednak do udziału w roli kibiców na Bulwarach Wiślanych w Krakowie

 

Uwagi końcowe

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. gruby lód na Wiśle, płynąca kra bądź cofka wiatrowa organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia imprezy na inny termin, bądź odwołania w trakcie jej trwania

 

Harmonogram V Krakowskiego Spływu Morsów

10.30 Zbiórka na Bulwarze Czerwieńskim 
10.35 – 11.00 Potwierdzanie rejestracji w biurze zawodów (namiot KKM Kaloryfer) 
11.00 Powitanie uczestników, pamiątkowe zdjęcie 
11.10 Odprawa z WOPR, kontrola trzeźwości uczestników 
11.30 Przejście na miejsce startu (grupa 1)
12.00 Start Spływu, przejście na miejsce startu (grupa 2)
12.30-14:00 Wręczenie pamiątkowych dyplomów, medali, poczęstunek dla uczestników spływu, obiad na Barce Arkadia