Informacje > Zaproszenie na kajakowy Spływ Pilicą od Klubu Sportowego Amber z Tomaszowa Mazowieckiego

Zaproszenie na kajakowy Spływ Pilicą od Klubu Sportowego Amber z Tomaszowa Mazowieckiego

Klub Sportowy AMBER Tomaszów Maz. pragnie zaprosić wszystkich morsów
i foczki z zaprzyjaźnionego klubu Kaloryfer na Ogólnopolski Spływ
Kajakowy Morsów rz. Pilicą, który odbędzie się w dniach 2-4 grudnia
2016. Poniżej szczegółowy program:

I Ogólnopolski Spływ Morsów rz. Pilica 2-4 grudnia 2016

Organizatorzy spływu:
Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim
Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ

Piątek 2.12.2016
Cały dzień - Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań” w
Tomaszowie Mazowieckim, zakwaterowanie i weryfikacja uczestników.
9:00 Wyjazd do Smardzewic
9:30 Zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej na zalewie Sulejowskim
10:30 Start spływu rzeką Pilicą w Smardzewicach
12:00 Zamknięcie mety spływu w Tomaszowie, posiłek regeneracyjny i
ciepła herbata
12:30 Zapisy i rozpoczęcie turnieju paintball
19:00 Prezentacje klubów i wspólna integracja.

Sobota 3.12.2016
Od 9:00 Zwiedzanie skansenu rzeki Pilicy oraz rezerwatu Niebieskie
Źródła
11:00 Start spływu rzeką Pilicą w Tomaszowie
13:00 Zamknięcie mety spływu w Spale posiłek regeneracyjny i ciepła
herbata
13:30 Zapisy i strat drużyn do gry terenowej
15:00 Powrót na przystań w Tomaszowie
17:00 Turniej Kręglarski Morsów
20 :00 AMBER GOLD BAL

Niedziela 3.12.2016
10:30 Wspólna rozgrzewka
11:00 Kąpiel Morsów
12:00 Wyjazd do Spały
12:30 Start spływu rzeką Pilicą w Spale
14:30 Meta spływu w Inowłodzu posiłek regeneracyjny i ciepła herbata
15:00 Zwiedzanie Ruin zamku Kazimierza Wielkiego oraz Kościółka św.
Idziego.
16:00 Powrót na przystań w Tomaszowie
16:30 Zakończenie i rozdanie nagród

Kierownictwo spływu:
Komandor – Piotr Kaczmarek
Kierownik zespołu ratowników – Rafał Grabowski
Biuro spływu – Justyna Kaczmarek
Sędzia główny – Wioletta Bielas
Służba medyczna - Aneta Pełka, Iwona Saternus

Termin zgłoszeń: do 29.11.2016r.
Wpłaty należy dokonać na konto: Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów
Mazowiecki BRE Bank SA nr:50114020170000410211288562

Warunki uczestnictwa:
-Ukończone 18 lat życia. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką
rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich
bezpieczeństwo.
-Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, a
wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie
zgłoszenia.
-Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.
-Opłacenie wpisowego.

Wysokość opłat wpisowych:
Opłata wpisowa dla wszystkich uczestników (3dni x 40zł = 120 zł) Dzieci do lat
7 gratis.
Noclegi w pokojach i domkach ze śniadaniem dla przyjezdnych (doba) 35

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
-Posiłki regeneracyjne po każdym etapie spływu
-Miejsce w kajaku organizatora z wiosłem i kamizelką
-Transport osób na trasy etapów spływowych
-Transport sprzętu organizatora oraz sprzętu własnego uczestników
-Zabezpieczenie ratownicze trasy spływu
-Udział w turnieju paintball, kręglarskim oraz grze terenowej
-Udział w AMBER GOLD BAL
-Nagrody i upominki
-Bezpłatny wstęp do zwiedzanych obiektów
-Wklejki do książeczki TOK PTTK/PZK
-Ubezpieczenie od NNW

Postanowienia końcowe:
Dojazd i odjazd z Tomaszowa odbywa się na koszt własny uczestników. W
przypadku nie przybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zgłoszenia uczestników proszę przesłać na e-mail:
biuro@amberklub.pl
Dodatkowych informacji udziela: Piotr Kaczmarek 783-725-239

Link do karty zgłoszeń online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7iBNHMTwyW3k6cpvVeFtr1jLuPe1q4mXYVClHf_N0rSa_Xg/viewform

Karta Zgłoszeń I Ogólnopolski Spływ Morsów

Warunki uczestnictwa:
Ukończone 18 lat życia. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką
rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich
bezpieczeństwo. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną
odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest
własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia. Wszyscy uczestnicy płyną
w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.